Használati feltételek

Prezentul document vă va ajuta să înțelegeți Termenii de utilizare ai website-ului https://gulyas.ro

1 Prezentare generală
Vă informăm că prezentul website aparține Gourmet Hungaricum SRL, societate cu răspundere limitată, cu sediul social în Chichis 527075,str.Ozun nr.489, jud.Covasna , având CUI RO31698362 și fiind înregistrată la Registrului Comerțului sub numărul J14/112/2013;

În obiectul de activitate al societății Gourmet Hungaricum SRL sunt cuprinse și activități cu privire la oferirea unor produse alimentare utilizatorilor.

VĂ INFORMĂM CĂ gulyas.ro NU FURNIZEAZĂ SERVICII DE TRANSPORT SAU DE LOGISTICĂ, NICI NU FUNCȚIONEAZĂ CA TRANSPORTATOR.

2 Definiții
În înțelesul și aplicarea prezentului document, următorii termeni vor avea sensul indicat după cum urmează:

„Document” înseamnă orice referire la prezentul document, la Politica de confidențialitate, Politica cookie, la orice formular de comandă și la instrucțiunile de plată prevăzute pentru dumneavoastră.

„Politica de confidențialitate” se referă la documentul ce cuprinde regulile privind protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu care sunt prelucrate datele dumneavoastră.

„Dumneavoastră”, ” al dumneavoastră”, “ale voastre” se referă la persoana/persoanele care accesează site-ul sau aplicația și plasează o comandă, după caz, cu privire la orice produs sau serviciu oferit prin intermediul Platformei gulyas.ro.

“Noi”, “ale noastre” și “gulyas.ro” se referă la societatea Gourmet Hungaricum SRL, astfel cum a fost identificată la punctul 1 al prezentului document.

“Produsele” înseamnă orice gama de produse și servicii oferite de noi care se pot comanda de Utilizator prin Platforma gulyas.ro

“Serviciul” sau “Servicii” înseamnă orice serviciu care se poate furniza și solicita prin intermediul Platformei.

“Livrare” se referă la produsele, perisabile cat si neperisabile, și orice formă de serviciu de livrare.

”Platforma” se referă la website-ul nostru https://gulyas.ro sau la aplicațiile noastre mobile unde oferim bunurile și serviciile noastre.

”Utilizator” înseamnă orice persoană, fizică sau juridică, care își creează un cont pe Platforma, în vederea plasării de comenzi.

”Comandă” înseamnă o comandă plasată de un Utilizator către Comerciant prin intermediul Platformei cu privire la Produsul/Produsele selectat/e de Utilizator.

3. Scopul Site-ului

Prezentul Site este o Platformă ce permite utilizatorilor, să comande, cu respectarea prezentelor condiții, produse alimentare făcute de gulyas.ro

4. Domeniu de aplicare
Platforma poate fi utilizată, în vederea plasării de comenzi numai de Utilizatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe:

● Completarea corectă a tuturor câmpurilor obligatorii ale formularului de comandă, în care se solicită date cu caracter personal precum nume, prenume, adresa de livrare, numărul de telefon .

● Acceptarea Termenilor și Condițiilor de utilizare.

Acești Termeni de utilizare și condiții contractuale sunt aplicabile doar Serviciului, astfel cum este definit acesta la punctul 2 de mai sus. gulyas.ro nu este răspunzătoare de Produsele Comerciantului.

5. Acceptarea termenilor și condițiilor

Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse condițiilor de utilizare descrise în prezentul document și legislației aplicabile. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție termenii și condițiile prezentate, întrucât accesând și utilizând Platforma, acceptați aceste condiții și luați cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și gulyas.ro sunt înlocuite prin prevederile Termenilor de utilizare și condițiilor contractuale.

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD SAU NU ACCEPTAȚI, FĂRĂ LIMITĂRI, TERMENII DE UTILIZARE ȘI CONDIȚIILE CONTRACTUALE ALE PLATFORMEI, VA RUGĂM SĂ PĂRĂSIȚI PLATFORMA.

Termenii și condițiile împreună cu Politica de confidențialitate, orice formular de plată și instrucțiunile de plată constituie întregul acord între părți. Niciun alt termen exprimat sau implicit nu vor fi avute în vedere ca fiind parte a acestui Acord. În caz de conflict între termenii și condițiile contractuale și orice alți termeni sau alte prevederi de pe Platformă, prezentul document va prevala.

gulyas.ro poate dispune imediat încetarea prestării oricăror Servicii în legătură cu dvs., sau poate înceta în general să ofere sau vă poate refuză accesul la Servicii sau la oricare porțiune din acestea, în orice moment, în cazul nerespectării Termenilor de utilizare și Condițiilor contractuale, precum și în orice situație în care gulyas.ro are suspiciunea rezonabilă despre utilizarea cu rea credință a Serviciilor și Platformei.

Dacă Utilizatorul furnizează informații false, inexacte sau incomplete, dacă gulyas.ro consideră că există motive suficiente privind veridicitatea, exactitatea și caracterul complet al acestora, gulyas.ro poate refuză accesul prezent sau viitor la Platformă sau utilizarea Platformei sau a oricărei părți a conținutului și/sau serviciilor acesteia.

gulyas.ro nu poate garanta identitatea Utilizatorilor înregistrați și, prin urmare, nu poate fi trasă la răspundere pentru nicio utilizare a identității Utilizatorului de către orice terț neînregistrat.

Utilizatorii sunt obligați să notifice imediat gulyas.ro cu privire la pierderea, ștergerea și/sau divulgarea numelui lor de utilizator sau a parolei la adresa de e-mail: contact@gulyas.ro

6.Comanda

6.1. Plasarea comenzii

Livrarea bunurilor și serviciilor achiziționate de pe Platformă sunt destinate numai consumului propriu, Utilizatorul, garantând că bunurile achiziționate nu sunt pentru revânzare și acționând în calitate de cumpărător, în nume propriu și nu ca intermediar pentru o altă parte la primirea serviciilor.

Vă rugăm să rețineți că gulyas.ro poate folosi ingrediente și aditivi ale felurilor de mâncare și băuturilor care ar putea provoca alergii și intoleranțe. Dacă un Utilizator este alergic la orice ingrediente, recomandăm să contacteze telefonic Comerciantul pentru informații despre ingredientele folosite și alergenii prezenți, înainte de a plasa o Comandă.

Atunci când plasați o comandă pe Platformă, vi se va cere să accesați contul de utilizator prin introducerea adresei email și a parolei generată la crearea contului. Trebuie să vă asigurați că vă păstrați în siguranță combinația acestor detalii și nu oferiți aceste informații către o terță parte.

Vom lua toate măsurile rezonabile, pentru a păstra detaliile comenzilor dumneavoastră și securitatea plății, dar în absența neglijenței din partea noastră nu putem fi răspunzători pentru orice pierdere pe care o puteți suferi dacă un terț dobândește acces neautorizat la datele pe care le furnizați în momentul accesării sau plasării unei comenzi pe Platformă.

Prin finalizarea Comenzii, confirmați că toate datele furnizate, necesare procesului de comandă, sunt corecte, complete și adevăratela data plasării Comenzii.

Prin finalizarea Comenzii, sunteți de acord ca Comerciantul, gulyas.ro sau o terță parte ce asigură livrarea Produselor să vă contacteze telefonic in orice situatie in care este necesara contactarea Utilizatorului.

Orice comandă pe care o plasați este condiționată de disponibilitatea produselor, de capacitatea livrării și a Comerciantului.

În cazul în care un detaliu al comenzii este incorect, trebuie să informați imediat cu privire la acesta prin e-mail la contact@gulyas.ro.

În cazul în care Produsele comandate și capacitatea de livrare sunt disponibile, gulyas.ro va accepta comanda și va confirma către Platforma gulyas.ro. Dacă detaliile comenzii sunt corecte, comanda va fi confirmată printr-un e-mail.

Dacă livrarea comenzii nu este posibilă, vă vom înștiința printr-un apel telefonic.

Potrivit legislației in vigoare, băuturile alcoolice pot fi cumpărate doar de persoanele care au împlinit 18 ani. Livrarea unei comenzi care conține băuturi alcoolice poate fi anulată în orice moment dacă se constată, prin orice mijloace, în orice moment, că în intervalul comenzii și cel al livrării sale efective, cel care a plasat comanda este minor.

6.2. Anularea comenzii

În cazul în care doriți anularea unei comenzi, trebuie să notificați imediat restaurantul prin telefon, transmițând numărul comenzii. Comenzile deja expediate nu vor fi rambursate.

Comanda care a fost livrata la adresa mentionata in comanda nu se va rambursa, decât dacă motivul este din culpa gulyas.ro, clientul se obligă sa receptioneze comanda la adresa indicată.

gulyas.ro poate anula o comanda dacă produsul nu este disponibil. În acest caz, vă vom transmite o notificare.

gulyas.ro poate anula Comanda efectuata de către Utilizator, fără nicio notificare prealabilă și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri: datele furnizate de către Utilizator, pe Platformă sunt incomplete și/sau incorecte;

7. Contractul

Prin plasarea comenzii pe Platforma noastră, astfel cum este descrisă la punctul 6 al prezentului document, Utilizatorul stabilește o relație contractuală între dumneavoastră și gulyas.ro. Vă rugăm să aveți în vedere că furnizarea detaliilor de livrare corecte și complete, la momentul comenzii, este responsabilitatea dumneavoastră, gulyas.ro exonerându-se de răspundere pentru orice incident sau pagubă ce ar putea surveni din neintroducerea unei adrese de livrare corecte. Utilizatorul garantează că detaliile cu privire la adresa de livrare introdusă sunt corecte și complete la momentul comenzii. De asemenea, trebuie să existe garanția faptului că există fonduri suficiente pentru efectuarea plății.

7.1. Prețul și plata

Toate prețurile listate de către gulyas.ro Platformă reflectă prețul la momentul includerii în listă. gulyas.ro poate modifica prețurile Produselor prezentate pe Platformă. Prețurile includ taxele relevante de vânzare și taxele de livrare. gulyas.ro își rezervă dreptul de a modifica produsele și serviciile disponibile spre vânzare pe Platformă și de a opri listarea bunurilor și serviciilor.

Toate prețurile sunt în RON. TVA-ul este inclus.

Toate taxele de livrare ale gulyas.ro sau ale furnizorilor desemnați de gulyas.ro sunt listate pe Platformă și pot fi verificate anterior efectuării unei comenzi. Taxele de livrare pot varia în funcție de oraș, de distanța Utilizatorului față de Comerciant, momentul zilei de plasare a unei comenzi, sau evenimente de forță majoră în afara controlului gulyas.ro ce determină creșterea taxelor de livrare. Taxele de livrare pot fi majorate în cazul în care Utilizatorul furnizează informații ulterioare prin care modifică comanda inițială, de exemplu, schimbarea adresei de livrare sau adăugarea unei/unor adrese suplimentare, etc.

Prețul total al comenzii, inclusiv taxele de livrare și alte cheltuieli vă vor fi afișate pe site în momentul plasării comenzii. Plata integrală trebuie efectuată pentru toate Produsele. Plata poate fi făcută în numerar la livrare sau prin card bancar.

7.2. Livrarea

Durata livrării de catre gulyas.ro furnizată de către Comerciant este aproximativă și poate varia în funcție de mai mulți factori (ex. disponibilitate livratori, condiții meteo, condiții de trafic, etc.). Comanda va fi livrată la adresa indicată de către dumneavoastră la momentul plasării comenzii.

Dacă livrarea comenzii se realizează prin Comerciant sau prin partenerii săi de livrare, Comerciantul poartă întreaga responsabilitate pentru livrarea comenzii în timp util.

În cazul în care livrarea se realizează prin intermediul contractorilor gulyas.ro sau o parte terță a livrării care este atribuită de către gulyas.ro, vom depune toate eforturile să livrăm în timp util comanda. Nu ne asumăm răspunderea pentru orice întârziere a livrării în cazul în care serviciul de livrare este influențat de factori care nu pot fi controlați de către gulyas.ro. (ex. trafic, condiții meteo, accidente, etc). Cu toate acestea obiectivul principal al gulyas.ro cu ajutorul contractorilor este sa livreze comanda în cel mai scurt timp posibil.

Prin acceptarea Termenilor de utilizare și Condițiilor contractuale și prin plasarea comenzii acceptați în mod expres faptul că gulyas.ro și Comerciantii nu vor fi răspunzătoare în cazul oricărei pierderi, datorii, costuri, daune sau cheltuieli care decurg din livrarea cu întârziere.

Vă rugăm să aveți în vedere posibilitatea de a nu putea livra în orice locații. Astfel, este posibil ca, pentru unele locații, să nu putem onora comenzile (exemplu: instituții de învățământ, instituții ale structurilor statului unde accesul este limitat, clădiri cu acces restricționat publicului larg, zone inaccesibile etc) În astfel de situații, noi vă vom informa folosind datele de contact pe care ni le furnizați atunci când plasați comanda. În cazul imposibilității livrării la adresa/locația indicată, se va proceda la anularea respectivei comenzi sau se va asigura livrarea la o adresă alternativă.

Prin acceptarea termenilor de utilizare și condițiilor contractuale, a Politicii de confidențialitate Dumneavoastră ne autorizați să folosim, să stocăm sau să prelucrăm informații cu caracter personal, în scopul de a oferi livrarea Produselor. Astfel se pot dezvălui anumite date cu caracter personal unor terțe părți în cazul în care acest lucru este cerut de lege sau în scopul asigurării livrării Produselor. Mai multe informații pot fi găsite in Politica noastră de confidențialitate .

Aveți dreptul de a solicita o copie a informațiilor personale pe care le deținem de la dumneavoastră. Vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@gulyas.ro dacă doriți să solicitați aceste informații.

7.3.Returul, livrarea neconformă sau parțială

Totuși dacă după livrare constatați produse lipsa sau neconforme va rugam sa ne contactați telefonic.

● În cazul în care produsul comandat nu corespunde celui livrat, din cauza unei erori din partea noastra, aveți dreptul de a refuza primirea produsului.

● În situația în care putem livra doar o parte a comenzii (întrucât unele produse sunt indisponibile), personalul trebuie să vă informeze despre aceasta ori să vă propună un înlocuitor pentru produsul lipsă.

Raportarea efectuată cu rea-credință și/sau folosirea abuzivă a Platformei, în vederea obținerii contravalorii comenzilor și a voucherelor compensatorii acordate, pot atrage suspendarea sau blocarea accesului la Platformă.

8 Limitarea răspunderii

gulyas.ro a luat toate măsurile adecvate pentru a se asigura că informațiile disponibile pe website sunt corecte și fără erori. Ne cerem scuze pentru eventualele erori sau omisiuni care ar putea apărea. Nu putem garanta că utilizarea Platformei va fi fără erori sau potrivit scopului în timp util.

De asemenea, nu putem garanta întreaga funcționalitate, acuratețea și fiabilitatea Platformei și nu oferim nicio garanție, expresă sau implicită în legătură cu îndeplinirea obiectivului sau corectitudinii. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru nicio daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul, dispozitivul (tabletă, telefon mobil, smartwatch, etc) sau alte bunuri, în urma accesării sau utilizării acestei Platforme.

Totodată, gulyas.ro este exonerată de orice răspundere prinvind orice daune ce ar putea rezulta din utilizarea informațiilor de la terțe părți sau pentru orice daună ori inconvenient ce ar putea rezulta din consumul și folosirea Produselor livrate și a tacâmurilor, condimentelor sau altor produse similare ce însoțesc comanda.

Răspunderea gulyas.ro pentru furnizarea produselor și serviciilor de pe Platformă este limitată la obligațiile impuse de normele legale aplicabile.

gulyas.ro a luat toate măsurile adecvate pentru a preveni frauda informatică și pentru a se asigura că toate datele colectate de la dumneavoastră sunt stocate în siguranță conform standardelor internaționale. Cu toate acestea, nu putem fi trași la răspundere în cazul extrem de abuz al serverelor noastre securizate sau cele ale terților.

Noi putem subcontracta orice parte sau părți din serviciile și bunurile pe care le oferim și ne atribuim orice parte sau părți din drepturile noastre în temeiul acestor termeni și condiții fără consimțământul dumneavoastră și fără vreo obligație de a vă notifica.

9. Utilizarea Platformei

Puteți utiliza această Platformă în conformitate cu acești termeni și puteți imprima și/sau descarca informatii de pe acest website pentru utilizare personală, dar nu în scopuri comerciale. Nu aveți permisiunea:
• de a stabili un link între acest website sau orice alt website, sau de a încadra orice parte a acestui website fără acordul nostru prealabil;
• de a realiza acțiuni de hacking, de a utiliza acest website pentru a transmite viruși informatici sau de a utiliza acest website în scopuri ilegale;
• de a utiliza în scopuri necinstite sau modifica conținutul pe care îl copiați de pe acest website sau de a utiliza acest conținut fărăpublicarea avertismentelor de copyright si alte drepturi de proprietate intelectuala pe care le utilizam în legătură cu acest conținut, înacelași mod și în aceeași forma prezentate pe website.

In conditiile in care incalcati termenii sau politica noastra privind protectia datelor personale, putem suspenda sau bloca accesul dumneavoastra la Platformă.

În cazul nerespectării Termenilor de utilizare și condițiilor contractuale și a utilizării necorespunzătoare sau cu rea-credință a Platformei, putem suspenda sau bloca accesul la Platformă.

Accesul la Platformă poate fi suspendat sau blocat în situațiile în care folosiți un limbaj sau comportament inadecvat, intimidant, ostil, degradant ori ofensiv atunci cand ne contactati.

11. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Te rugăm sa parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

12.Folosirea cookie-urilor

Vezi Politică de cookie, care face parte din prezentul Document.

13. Revizuiri ale Termenilor și condițiilor

gulyas.ro poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască acești Termeni de utilizare și condiții contractuale. Veți fi notificat imediat prin adresa de e-mail folosita la inregistrarea contului

Utilizatorul Platformei trebuie să citească cu atenție Termenii de utilizare și condițiile contractuale și să respecte oricare și toate aceste revizuiri, motiv pentru care va trebui să vizitați aceasta pagină a site-ului nostru înainte de plasarea unei comenzi, pentru a lua cunoștință de versiunea la zi a Termenilor și Condițiilor.

Legislație aplicabilă și Jurisdicție
Prevederile prezentului document, condițiile și restricțiile stabilite prin acesta sunt guvernate de legea română. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Termenilor de utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care acești Termeni de utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

15.Modalități de contact:

Uutilizatorii ne pot contacta oricand la adresa de e-mail contact@gulyas.ro.